Přeskočit na obsah

Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji

Dotace na prevenci kriminality a sociální prevenci vychází z priorit Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 2. 2024 do 12. 03. 2024

Příjemci podpory:

 • Obce v územním obvodu Ústeckého kraje. Nestátní neziskový sektor bude žádat pouze v případě aktivity Resocializační (terapeutické) programy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zajištění spolufinancování aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 2024 pro obce v územním obvodu Ústeckého kraje a nestátního neziskového sektoru (u NNO pouze v případě aktivity Resocializační (terapeutické) programy).
 • Konkrétní účely podpory – typy podporovaných aktivit:
  • a) Preventivní pracovník ve škole;
  • b) Resocializační (terapeutické) programy;
  • c) Preventista pro volnočasové aktivity dětí a prevence konfliktů na veřejných prostranství v obci.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednu žádost činí až 500 000 Kč.
 • Dotace je poskytována ve výši maximálně 70 % z celkových uznatelných nákladů s výjimkou žádostí týkající se resocializačního (terapeutického) programu, kde je možné poskytnout dotaci až do výše 100 % z celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • V rámci dotačního programu je jeden žadatel oprávněn předložit maximálně jednu žádost. Na jednu žádost mohou být podány maximálně 3 projekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru