Přeskočit na obsah

Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji

Podpora je vyhlášena Pardubickým krajem. Člení se do tří podprogramů: A1: Zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií, A2: Zlepšení péče o sbírkový fond a B: Činnost subjektů prezentujících historické a kulturní dědictví.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat v termínu od 2. do 31. ledna 2020.

Příjemci podpory:

 • V podprogramech A1, A2: fyzické a právnické osoby zaměřené na činnost v oblasti ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví na území Pardubického kraje spravující sbírky zapsané v CES (centrální evidence sbírek). Za příspěvkové organizace žádá vždy jejich zřizovatel.
 • V podprogramu B: fyzické a právnické osoby prezentující historické a kulturní dědictví na území Pardubického kraje, které nespravují sbírky zapsané v CES.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram A1 – Zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií:
  • vybavení depozitářů a expozic odpovídajícím mobiliářem, včetně pořízení přístrojové techniky (zvlhčovače, vysoušeče, zabezpečení….).
 • Podprogram A2 – Zlepšení péče o sbírkový fond:
  • restaurování, konzervování a dokumentace sbírkového fondu, včetně pořízení příslušného vybavení, dodavatelské zpracování sbírky nebo její ucelené části, digitalizace sbírek.
 • Podprogram B – Činnost subjektů prezentujících historické a kulturní dědictví:
  • právnické a fyzické osoby, jejichž činnost nesplňuje podmínky stanovené zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v účinném znění.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je stanovena na 10 000 Kč, přičemž maximální na 80 000 Kč.
 • Obce a jejich příspěvkové organizace v min. výši 25 % z jiných zdrojů (nesmí se jednat o finanční prostředky, které mají povahu veřejné podpory/podpory de minimis), dotace tedy může činit maximálně 75 % celkových nákladů;
 • Ostatní žadatelé min. výši 20 % z jiných zdrojů (nesmí se jednat o finanční prostředky, které mají povahu veřejné podpory/podpory de minimis), dotace tedy může činit maximálně 80 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadateli nemohou být příspěvkové organizace zřizované poskytovatelem, stát ani jím zřizované organizační složky a příspěvkové organizace.
 • Žadatel může do každého podprogramu A1, A2 a B podat pouze jednu žádost. V případě, že žadatel podává žádost do obou podprogramů A1 a A2, předloží každou žádost na samostatném formuláři a v žádosti označí čísly 1 a 2, která žádost je pro něj prioritní.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru