Přeskočit na obsah

Podpora preventivních a léčebných projektů v Libereckém kraji

Dotace na podporu aktivit směřujících ke zlepšení zdravotního stavu a zvyšování kvality života obyvatelstva Libereckého kraje prostřednictvím projektů zaměřených na prevenci, rehabilitaci, edukaci a léčbu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 4. března 2024 do 28. března 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace.
 • Příspěvkové organizace zřízené obcí.
 • Obchodní korporace.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora aktivit směřujících ke zlepšení zdravotního stavu a zvyšování kvality života obyvatelstva Libereckého kraje prostřednictvím projektů zaměřených na prevenci, rehabilitaci, edukaci a léčbu, výhradně se specifikací na: 
  • Infekční onemocnění (TBC, pohlavní choroby, AIDS, virové hepatitidy, infekční onemocnění centrální nervové soustavy, alimentární nákazy, ostatní infekční choroby),
  • neinfekční onemocnění (kardiovaskulární choroby, diabetes mellitus, onkologická onemocnění, nemoci muskuloskeletálního ústrojí, chronická respirační onemocnění),
  • jiné tělesné a duševní chronické onemocnění,
  • orální zdraví,
  • zdravý start do života,
  • zdravé stárnutí,
  • vytváření zdravého a bezpečného životního prostředí a na podporu zdravého životního stylu (zdravá výživa, pravidelné pohybové rekondiční a rehabilitační aktivity, podpora duševního zdraví, prevence a léčba závislostí apod.),
  • zdravotní výchovu občanů, dětí a mládeže, včetně edukace pedagogů (semináře, přednášky a kurzy pro laickou veřejnost),
  • úrazy, násilí (vč. syndromu týraného dítěte a domácího násilí) a otravy.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem je 650 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 5 000 Kč.
 • Maximální částka dotace je 50 000 Kč.
 • Podpora je poskytována ve výši maximálně 70 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci výzvy mohou žadatelé o finanční dotaci předložit maximálně 2 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru