Přeskočit na obsah

Podpora přípravy cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji

Dotace na zlepšení možnosti bezmotorové dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy v kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 5. 2024 do 15. 5. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obec.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem programu je: 
  • zlepšit možnosti bezmotorové dopravy a zvýšit bezpečnost cyklistické dopravy v kraji,
  • propojit dálkové a regionální sítě cyklostezek a cyklotras uvnitř kraje, a to v návaznosti na sousední kraje a především na dálkovou síť cyklotras ČR a Evropy,
  • zlepšit podmínky rozvoje cestovního ruchu a sportu v kraji.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace na jednu žádost (jeden projekt) ve fázi přípravy činí minimálně 10 000 Kč a maximálně může dosáhnout 500 000 Kč.
 • Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů projektu, požadovaná výše dotace může dosáhnout maximálně 90 % z celkových způsobilých nákladů projektu.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program činí 0,5 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Hodnotící komise bude při hodnocení žádosti postupovat s ohledem na splnění hodnotících kritérií, množství přijatých žádostí, výši požadovaných finančních prostředků a objem finančních prostředků dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru