Přeskočit na obsah

Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport v Olomouckém kraji

Dotační program na podporu celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji a podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od od 23. 10. 2023 do 3. 11. 2023 do 12:00 hodin, není-li dále
  stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby s hlavní činností zaměřenou na sport.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport je finanční podpora určená zejména na systematickou přípravu dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových mládežnických sportovních klubech v Olomouckém kraji.
 • Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu, zabezpečení sportovních, výcvikových a náborových akcí a zajištění služeb souvisejících se sportovní činností mládežnických členů klubu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 000 000 Kč.
 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 62 600 000 Kč, z toho na dotační titul 06–01-02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport je určena částka 22 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlašovaného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.
 • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.
 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: obec, dobrovolné svazky obcí, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát. Dále nemohou být žadatelem střešní sportovní organizace (např. Česká obec sokolská, Česká unie sportů, Orel atd.) a jednotlivé sportovní svazy (celostátní, krajské, okresní). Dotační titul 06–01-02 není určen pro vrcholové sportovní kluby zaměřené na sport handicapovaných sportovců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru