Přeskočit na obsah

Podpora přípravy projektové dokumentace v Olomouckém kraji

Dotační titul je zaměřen na podporu realizace projektů obcí již ve fázi jejich přípravy, které jsou v souladu se schválenou rozvojovou strategií obce a vytvoření vhodných podmínek pro získání externích finančních zdrojů.

Příjem žádostí:

  • Žádosti jsou přijímány od 22. 1. 2024 do 5. 2. 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obec do 500 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora přípravy projektové dokumentace je podpora vypracování projektové dokumentace, včetně samostatných studií, nezbytné pro realizaci plánovaného záměru obce, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí o poskytování dotací v rámci krajských, národních a evropských programů. Obec může financovat realizaci plánovaného záměru na základě vypracované projektové dokumentace také výhradně z vlastních zdrojů.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí: 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí: 300 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 60 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru