Přeskočit na obsah

Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů — Jihočeský kraj

Účelem tohoto programu je poskytnout finanční prostředky obcím a podpořit je v nové bytové výstavbě. Obce pak budou moci nabídnout samostatné bydlení pro místní obyvatele v rámci rozvoje obce a tím přispějí k zamezení nebo zmírnění migrace místních obyvatel do větších měst. V tomto dotačním programu se budou poskytovat účelové investiční dotace obcím na zpracování projektové dokumentace výstavby nových obecních bytů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2022 od 00 hodin do 14. 1. 2022 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce do 10 tis. obyvatel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je poskytnutí finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace na stavební záměry, které jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje obce do 10 tis. obyvatel v oblasti bytové výstavby. 
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí.
  • Dokumentace pro stavební povolení.
  • Dokumentace pro provedení stavby.
  • Dokumentace pro vydání společného povolení, a to z důvodu úspory času.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2022 k dispozici, činí 10 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 800 000 Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele: 
  • Obec do 3 000 obyv. 20%,
  • obec nad 3 000 obyv. 40%.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost o dotaci.
 • Stavba musí být realizována na území Jihočeského kraje. Žadatel musí mít své sídlo na území Jihočeského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru