Přeskočit na obsah

Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí v Jihomoravském kraji

Účelem tohoto dotačního programu je podpora projektové přípravy (tj. zpracování projektové dokumentace) pro zajištění obnovy a zachování historických kvalit staveb sloužících pro sportovní účely tělocvičných jednot a obcí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 15. 2. 2021 od 8:00 hod – do 1. 3. 2021 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Spolky, pobočné spolky a obce, právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora projektové přípravy rekonstrukcí sportovních zařízení v majetku tělocvičných jednot a obcí ze strany Jihomoravského kraje vychází ze Strategie Jihomoravského kraje 2020: 
  • Kvalitní a odpovídající nabídka veřejných služeb.
  • Zajištění kvalitní péče o zdraví a sportovního vyžití.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 200 000 Kč.
 • V případě, že je žadatelem Tělocvičná jednota činí minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků 10 % celkových uznatelných výdajů projektu, pokud dále není stanoveno jinak.
 • V případě, že je žadatelem obec činí minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků 30 % celkových uznatelných výdajů projektu, pokud dále není stanoveno jinak.

Specifika a omezení:

 • Dotační program je určen k podpoře tělocvičných jednot a sportovních zařízení v majetku obce se sídlem v Jihomoravském kraji.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru