Přeskočit na obsah

Podpora projektů expozic a výstav sbírek muzejní povahy

Dotace bude poskytnuta na neinvestiční výdaje projektů zaměřených  na  instalaci expozic a výstav a jejich fyzické dostupnosti ze sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES).

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 15. 9. 2016.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou vlastníci nebo správci sbírky  zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury, mimo příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury.

Typy podporovaných projektů:

  • Instalace expozic nebo výstav.
  • Zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Forma a výše podpory:

  • Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů  na celý projekt.
  • Do výběrového řízení bude přijat projekt, který nejméně z 30 % financuje v roce 2016 buď předkladatel, nebo jiný subjekt.
  • Pokud je projekt financován dotacemi více orgánů státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Dotace se poskytují pouze na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů včetně úhrady nákladů v rámci realizace schválené žádosti.
  • Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 [mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru