Přeskočit na obsah

Podpora projektů literárních překladů

Dotace pro vydavatele, nakladatele a překladatele nabízí jedinečný dotační titul Literární překlady z programu Kreativní Evropa. Překladatelé krásné literatury mohou obdržet až 50 % dotaci v hodnotě 100 000 EUR za projekt nebo za rok.

Příjem žádostí:

 • Od 1. ledna 2014 do 12. března 2014 12:00 hod. .

Příjemci podpory:

 • Vydavatelé a vydavatelství působící aktivně v sektoru nakladatelství. Existence právní subjektivity je požadována nejméně 2 roky. Fyzické osoby nemohou o tento typ podpory žádat.

Typy podporovaných projektů:

 • Překlad publikací s vysokou literární hodnotou v jakémkoli žánru: román, povídka, novela, divadelní hra, dětská beletrie, poezie, komiks.
 • Sborník úryvků přeložených děl krásné literatury pro katalogů vydavatelů a vydavatelství, které pomáhají podporovat prodej práv.
 • Doplňující akce na podporu marketingu přeložených děl, včetně digitálních nástrojů na podporu a propagaci nebo prezentaci autorů na knižních veletrzích a literárních festivalech.

Forma a výše podpory:

 • 1. kategorie projektů, která potrvá 2 roky, může získat maximálně 100 000 EUR za projekt.  Dotace je poskytována do maximální výše 50 % způsobilých nákladů projektu.
 • 2. kategorie projektů, které se zakládají na partnerství, může obdržet nejvíce 100 000 EUR za rok. Partnerství potrvá v rozsahu 3 – 4 let. Maximální výše dotace je 50%.

Specifika a omezení:

Žádat o dotaci mohou jen státy vyspecifikované níže:

 1. Členské státy EU, země a území, které jsou způsobilé k účasti na program v souladu s článkem 58 rozhodnutí Rady 2001/822/EC2.
 2. Země EFTA, které jsou smluvními stranami Dohody o EHP, v souladu s ustanovení Dohody o EHP.
 3. Švýcarská konfederace na základě oboustranné dohody.
 4. Země, na něž se vztahuje evropská politika sousedství, v souladu s postupy definovanými v návaznosti na rámcovou dohodu.

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru