Přeskočit na obsah

Podpora projektů přeshraniční spolupráce ČR — SK

O dotaci na projekty s přeshraničním dopadem v oblasti Bílých Karpat mohou žádat veřejnoprávní subjekty. Podporována je celá řada aktivit zaměřených na životní prostředí, kulturní akce, regionální rozvoj, cestovní ruch a další oblasti. Výzvu vyhlašuje Region Bílé Karpaty v souladu s Operačním programem příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007- 2013.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci je možno podávat do 1. prosince 2014, 13:00.

Příjemci podpory:

 • Veřejnoprávní subjekty – např. obce, svazky obcí, kraje, příspěvkové a neziskové organizace a další.

Typy podporovaných projektů:

 • Kulturní výměny (kulturní, umělecké činnosti, společenské výměny mezi místními skupinami apod.).
 • Místní demokracie (školící kurzy, rozvoj spolupráce apod.).
 • Lidské zdroje (odborný výcvik, propagace pracovních možností).
 • Plánovací a rozvojové studie (příprava rozvojových projektů, studií a analýz).
 • Životní prostředí (zvyšování ekologického povědomí apod.).
 • Cestovní ruch (posílení institucí v cestovním ruchu, zavádění nových turistických produktů apod.).

Forma a výše podpory:

 • Je možné žádat o minimálně 3000 €, maximálně je možné získat až 20 000 €.

Specifika a omezení:

 • O dotaci mohou žádat pouze čeští žadatelé.
 • Vyloučeny jsou komplementární mikroprojekty.
 • Výše podpory z ERDF nesmí přesáhnout 85 % celkových způsobilých výdajů mikroprojektu a částku 20 000 €.
 • Celkový rozpočet mikroprojektu může činit max. 40 000 €.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru