Přeskočit na obsah

Podpora projektů výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví

„Podpora výchovně vzdělávacích  aktivit  v muzejnictví“ pro rok 2015 je určena školám, vlastníkům a správcům sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek (CES). Dotaci je možné získat na edukační aktivity podporující rozvoj školních vzdělávacích programů.

Příjem žádostí:

  • Nejpozději do 27. února 2015.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci nebo správci, jejichž sbírka je zapsána v CES a pro školy které jsou uvedeny v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Typy podporovaných projektů:

  • Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES).
  • Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů.

Forma a výše podpory:

  • Dotace se poskytují pouze na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů včetně úhrady nákladů v rámci realizace schválené žádosti.
  • Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů  na celý projekt.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může předložit maximálně 1 projekt.
  • Do výběrového řízení bude přijat projekt, který nejméně z 30 % financuje v roce 2015 buď předkladatel, nebo jiný subjekt.
  • Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi více orgánů státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % celkových nákladů projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru