Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora prorodinných aktivit v Olomouckém kraji

shutterstock_155351414.jpg
Share Button

Dotace na podporu akcí/činností v oblasti prorodinné politiky, mezigeneračního soužití a aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 1. do 5. 2. 2021.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby.
 • Právnická osoba: obec v územním obvodu Olomouckého kraje, dobrovolný svazek obcí, jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti jsou aktivity související s problematikou týkající se sociální oblast.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční podporu na akce a projekty center pro rodinu, mateřských a rodinných center zaměřené na podporu fungování a soudržnosti rodin;
 • akce a projekty inovativního charakteru zaměřené na systematickou a kontinuální přímou práci s rodinami, za účelem podpory mezigeneračního soužití a vytváření příležitostí pro setkávání generací a aktivity podporující zapojování rodin do života komunity;
 • akce a projekty pro rodiny zahrnující komplexní a kontinuální práci s rodinou;
 • akce a projekty zaměřené na podporu a osvětu náhradního rodičovství a aktivity vedoucí k zřízení a vybavení jednoho místa v obci – prostoru pro rodinu, které bude určeno rodinám s malými dětmi, seniorům nebo oběma skupinám společně.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 150 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.
 • V případě, že bude poskytnuta dotace do 35 000 Kč, není vyžadována spoluúčast.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>