Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora prorodinných aktivit v Olomouckém kraji

shutterstock_155351414.jpg
Share Button

Dotace na podporu akcí/projektů z oblasti prorodinné politiky určených k rozvoji partnerských vztahů, rodičovských kompetencí, služeb prosazujících zdravý životní styl, výchovu k odpovědnosti, mezigenerační soužití a zaměřených na podporu náhradní rodinné péče.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 2. 2020 do 21. 2. 2020 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby.
  • Právnická osoba: obec v územním obvodu Olomouckého kraje, dobrovolný svazek obcí, jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti jsou aktivity související s problematikou týkající se sociální oblast.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zřízení a vybavení jednoho místa v obci – Rodinného koutku, které je určeno rodinám s malými dětmi, seniorům nebo oběma skupinám společně. Jedná se např. o přebalovací koutek, dětský koutek, hygienické zázemí, prostor pro informace apod. na veřejně přístupném místě. Do podpory bude zahrnuto pořízení drobného hmotného majetku pro vybavení prostor. Výše podpory v rámci dotace na zřízení a vybavení jednoho Rodinného koutku nepřesáhne celkovou částku 30 000 Kč. V případě, že Rodinný koutek bude označen jako „Family Point“ nebo „Senior Point“ je žadatel povinen řídit se příslušnými smluvními podmínkami vlastníků těchto ochranných známek.
  • Akce a projekty inovativního charakteru zaměřené na systematickou a kontinuální přímou práci s rodinami, za účelem podpory mezigeneračního soužití a vytváření příležitostí pro setkávání generací a aktivity podporující zapojování rodin do života komunity (děti, rodiče, prarodiče, senioři), a to včetně osvěty a propagace významu rodiny.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 200 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.
  • V případě, že bude poskytnuta dotace do 35 000 Kč, není vyžadována spoluúčast.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu/titulu podat více žádostí na různé akce/činnosti. Na tutéž akci/činnost v rámci vyhlášeného dotačního programu/titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>