Přeskočit na obsah

Podpora publikační činnosti a literatury v Královéhradeckém kraji

Výzva je určena pro projekty podporující publikační činnost autorů, jejichž vlastivědné, literární a další odborné práce se vztahují ke Královéhradeckému kraji.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od  17. 10. 2016 do 16. 1. 2017.

Příjemce podpory:

 • Spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy.
 • Fyzické osoby.
 • Právnické osoby.
 • Církve, náboženské společnosti nebo účelová zařízení církví.
 • Obce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Jiné právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Program je zaměřen na podporu hodnotných publikačních prací, dotýkajících se historie, přírodních věd, uměleckých a jiných oborů, včetně vlastivědných publikací, odborných sborníků (konferenčních) a katalogů k odborným výstavám. V době podání žádosti musí mít žadatel zpracovánu textovou část publikace.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků:  180 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 75 000 Kč.
 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě: 20 000 Kč.
 • Maximální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu: 50 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace 01. 01. 2017 – 31. 12. 2017.
 • Dotační program není určen na podporu propagačních a obrazových publikací, městských zpravodajů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru