Přeskočit na obsah

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje — Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí

Cílem programu je podpořit snížení všeobecných disparit v rozvoji jednotlivých regionů kraje. Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 2. 2023 do 17. 3. 2023.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem mohou být pouze: 
  • obce se sídlem v problémových regionech Pardubického kraje,
  • právnické osoby, v nichž mají obce do 5 000 obyvatel výrazně majoritní vlastnický podíl (majetková účast obcí minimálně 2/3).

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podprogram činí 11 370 000 Kč.
 • Minimální výše podpory na jednu žádost je 100 tis. Kč a maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 2,0 mil. Kč.
 • Podpora může dosáhnout maximálně 50 % z celkových přijatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci této výzvy předložit pouze jednu žádost o podporu.
 • Projekt musí být lokalizován v problémových regionech Pardubického kraje, které jsou vymezeny Strategií rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027 (Strategie). Jedná se o vymezení problémových regionů na úrovni buď jednotlivých obcí (seznam obcí uveden v příloze č. 5 Výzvy), nebo obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ Česká Třebová, Třemošnice, Králíky, Chvaletice, Svitavy, Jevíčko a Moravská Třebová) nebo správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP Králíky, Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru