Přeskočit na obsah

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje — Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí

Cílem programu je podpořit snížení všeobecných disparit v rozvoji jednotlivých regionů kraje. Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2023 do 31. 1. 2023.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem mohou být pouze: 
  • obce do 5 000 obyvatel včetně (rozhodující je stav počtu obyvatel dle údajů Českého statistického úřadu k 1. 1. 2021), se sídlem v problémových regionech Pardubického kraje,
  • právnické osoby, v nichž mají obce do 5 000 obyvatel výrazně majoritní vlastnický podíl (majetková účast obcí minimálně 2/3).

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podprogram činí 9 000 000 Kč.
 • Minimální výše podpory na jednu žádost je 100 tis. Kč a maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 1,0 mil. Kč.
 • Podpora může dosáhnout maximálně 50 % z celkových přijatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci této výzvy předložit pouze jednu žádost o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru