Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje regionální podnikatelské aktivity – Startovací vouchery

team-3373638__340
Share Button

Cílem udělení startovacích voucherů je podpořit vznik nových podnikatelských záměrů, „nastartovat“ zamýšlené inovativní podnikatelské aktivity a poskytnout příležitost pro jejich realizaci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 10. 2021 do 27. 10. 2021 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské subjekty podnikající méně než 1 rok a podnikatelské subjekty podnikající 1-3 roky (rozhodným datem je datum zápisu do obchodního, nebo živnostenského, případně jiného registračního rejstříku).
 • V případě podnikatelských subjektů podnikajících méně než 1 rok je možné vybírat z podporovaných aktivit kategorie A nebo B (investiční i neinvestiční aktivity, popř. jejich kombinace).
 • U podnikatelských subjektů podnikajících 1-3 roky je možné vybírat z podporovaných aktivit kategorie B (neinvestiční aktivity). Kategorie jsou definovány v kapitole 6 této výzvy. Požadovaná výše dotace na investiční aktivity nesmí přesáhnout 50 % z celkové požadované výše dotace.
  • Za podnikatelský subjekt se považuje právnická osoba a fyzická osoba podnikající, tj. osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).
  • Podnikatelský subjekt musí prokázat působnost (tj. mít sídlo nebo provozovnu zapsanou ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v živnostenském rejstříku nebo v jiném zákonem ustanoveném rejstříku) na území Pardubického kraje.
  • V případě, kdy je žadatelem fyzická osoba podnikající a zároveň je studentem školy, která má sídlo/pobočku na území Pardubického kraje, může žadatel (podnikající student) prokázat působnost v Pardubickém kraji potvrzením o studiu s adresou školy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem udělení startovacích voucherů je podpořit vznik nových podnikatelských záměrů, „nastartovat“ zamýšlené inovativní podnikatelské aktivity a poskytnout příležitost pro jejich realizaci.
  • Podporované aktivity kategorie A – neinvestiční aktivity.
  • Podporované aktivity kategorie B – investiční aktivity.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program činí 1 000 000 Kč.
 • Minimální výše podpory na jednu žádost je 20 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 200 tis. Kč.
 • Projekty, které budou realizovány na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) Králíky, Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy mohou získat podporu až 80 % způsobilých výdajů s vlastní spoluúčastí minimálně 20 %.
 • Ostatní žadatelé z Pardubického kraje, jejichž projekt nebude lokalizován v těchto ORP, mohou získat podporu až 60 % způsobilých výdajů s vlastní spoluúčastí minimálně 40 %.

Specifika a omezení:

 • Sídlo žadatele a místo realizace projektu musí být na území Pardubického kraje. Finančně zvýhodněny budou projekty, které budou realizovány na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) – Králíky, Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy.
 • Žadatel může v rámci této výzvy předložit jen jednu žádost o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>