Přeskočit na obsah

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje — Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v dotačních nástrojích

Dotace na podporu zpracování (pořízení), případně aktualizaci projektové dokumentace pro infrastrukturní projekty s uplatněním v evropských dotačních nástrojích v období 2021 – 2027 a v národních dotačních nástrojích.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2024 do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • Obce se sídlem v problémových regionech Pardubického kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podprogram je zaměřen na podporu zpracování (pořízení), případně aktualizaci projektové dokumentace pro infrastrukturní projekty s uplatněním v evropských dotačních nástrojích v období 2021 – 2027. Program je zacílen na obce spadající do území problémových regionů Pardubického kraje vymezených Strategií rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027.
  • Cílem podprogramu je pomoci obcím s financováním přípravy podkladů pro žádosti o podporu z operačních programů, případně dalších finančních nástrojů EU (Modernizační fond, Národní plán obnovy aj.), národních dotačních programů a tím v konečném důsledku zvýšit absorpční kapacitu území Pardubického kraje. 
  • Pro potřeby tohoto podprogramu označuje pojem projekt zpracování (pořízení) příslušné dokumentace, která je předmětem podpory ze strany kraje. Tento pojem je odlišný od pojmu výsledný projekt, který označuje vlastní akci, převážně charakteru stavební investice, pro kterou je pořizována příslušná dokumentace.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podprogram činí 1 500 000 Kč. 
  • Minimální výše podpory na jednu žádost je 50 tis. Kč a maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 200 tis. Kč.
  • Podpora může dosáhnout maximálně 80 % z celkových přijatelných nákladů projektu, tedy poměr 80 % dotace Pk a 20 % vlastní podíl žadatele.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci této výzvy předložit pouze jednu žádost o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru