Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje

shutterstock_155779511.jpg
Share Button

Cílem programu je podpořit snížení všeobecných disparit v rozvoji jednotlivých regionů kraje. Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 11. 10. 2021 do 27. 10. 2021 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem mohou být pouze:
  • obce a svazky obcí,
  • právnické osoby, v nichž mají obce výrazně majoritní vlastnický podíl (majetková účast obcí minimálně 2/3).

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram: Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí.
 • Cílem programu je podpořit snížení všeobecných disparit v rozvoji jednotlivých regionů kraje. Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání.
 • V rámci programu bude podporována příprava infrastruktury sloužící následně k podnikání.
 • Projekty musí prokázat svůj přínos ke zlepšení některého z indikátorů, na jehož základě byla obec do tohoto souboru zařazena. Finanční příspěvek může být použit na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, rekonstrukci a modernizaci dlouhodobého hmotného majetku.
 • Jedná se o:
  • rekonstrukce a modernizace stávajících objektů a jejich následné využití pro podnikatelské účely,
  • výstavby objektů a jejich následné využití pro podnikatelské účely,
  • výstavby a rekonstrukce technické infrastruktury s převažujícími užitky pro sektor podnikání a následné využití zainvestovaných ploch pro podnikatelské účely,
  • zřízení prostor pro drobné živnostenské podnikání a další služby obyvatelům.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podprogram činí 2 215 000 Kč.
 • Minimální výše podpory na jednu žádost je 100 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 1,0 mil. Kč.
 • Podpora může dosáhnout maximálně 50% z celkových přijatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být lokalizován v problémových regionech Pardubického kraje, které jsou vymezeny Strategií rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027 (Strategie). Jedná se o vymezení problémových regionů na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) – Králíky, Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>