Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje

shutterstock_155779511.jpg
Share Button

Cílem podprogramu je pomoci obcím s financováním přípravy podkladů pro žádosti o podporu z operačních programů, případně dalších finančních nástrojů EU (Modernizační fond, REACT EU, Národní plán obnovy aj.) a tím v konečném důsledku zvýšit absorpční kapacitu území Pardubického kraje v oblasti využívání evropských dotačních nástrojů v období 2021 – 2027.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 14. 6. 2021 do 30. 7. 2021.

Příjemci podpory:

 • a) Jednotlivé obce.
 • b) Správní obvody obcí s pověřenými obecními úřady (POÚ) – Třemošnice, Králíky, Chvaletice, Svitavy, Jevíčko a Moravská Třebová.
 • c) Správní obvod obcí s rozšířenou působností (ORP) – Králíky, Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram je zaměřen na podporu zpracování (pořízení), případně aktualizaci projektové dokumentace pro infrastrukturní projekty s uplatněním v evropských dotačních nástrojích v období 2021 – 2027. Program je zacílen na obce spadající do území problémových regionů Pardubického kraje vymezených Strategií rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podprogram činí 1 000 000 Kč.
 • Minimální výše podpory na jednu žádost je 100 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 200 tis. Kč.
 • Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele:
  • U obcí při velikosti obce do 5 000 obyvatel je poměr max. 70 % dotace Pk a 30 % vlastní podíl žadatele.
  • U obcí při velikosti obce nad 5 000 obyvatel je poměr max. 50 % dotace Pk a 50 % vlastní podíl žadatele.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci této výzvy předložit pouze jednu žádost o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>