Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podprogram kreativní vouchery

team-3373638__340
Share Button

Cílem podprogramu je podpořit snížení všeobecných disparit v rozvoji jednotlivých mikroregionů kraje. Specifickým cílem podprogramu je poskytnout malým či středním podnikům (MSP) z problémových mikroregionů Pardubického kraje jednorázovou finanční dotaci, která by jim účinným způsobem pomohla dosáhnout vylepšení vyvíjeného či vyráběného produktu, zlepšení poskytovaných služeb nebo zefektivnila komunikaci směrem ke klientovi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 6. 2021 do 30. 7. 2021.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelem kreativní služby ve smyslu této výzvy musí být právnická nebo podnikající fyzická osoba se sídlem či provozovnou v Pardubickém kraji, jehož činnost je zaměřena na poskytování služeb v oblasti kulturních a kreativních průmyslů.
 • Žadatel musí splňovat následující podmínky:
  • musí být k datu podání žádosti o podporu malým nebo středním podnikem podle Doporučení Komise 2003/361/ES1 (MSP – právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250, částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. EUR nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR), tato skutečnost se prokazuje čestným prohlášením žadatele;
  • musí mít registrované sídlo nebo provozovnu v problémovém regionu Pardubického kraje dle seznamu uvedeného v části Lokalizace projektu;
  • je oprávněn k podnikání na území České republiky;
  • musí předložit úplnou Žádost o kreativní voucher;
  • pokud je zároveň Poskytovatelem kreativní služby, musí tuto skutečnost uvést v Žádosti o kreativní voucher (a nesmí být žadatelem o službu v oboru, ve kterém je poskytovatelem).

Typy podporovaných aktivit:

 • Poskytnout malým či středním podnikům (MSP) z problémových mikroregionů Pardubického kraje jednorázovou finanční dotaci, která by jim účinným způsobem pomohla dosáhnout vylepšení vyvíjeného či vyráběného produktu, zlepšení poskytovaných služeb nebo zefektivnila komunikaci směrem ke klientovi. To má přispět k jejich vyšší konkurenceschopnosti prostřednictvím schopnosti oslovit dostatečné množství klientů na stávajících i nových trzích, ideálně i zahraničních.
 • Podporovanými aktivitami jsou poradenské a kreativní služby poskytované dodavatelem v některé z podporovaných oblastí definovaných v kapitole “Poskytovatelé kreativních služeb”.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory: 30 000 Kč.
 • Maximální výše podpory: 70 000 Kč.
 • Maximální míra podpory: max. 80 % uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nemůže získat kreativní voucher v případě, že by jeho získáním překročil limit pro podporu de minimis.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>