Přeskočit na obsah

Podpora reformy péče o duševně nemocné v Moldavsku

Dotaci na podporu reformy péče o duševně nemocné v Moldavsku mohou získat nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty. Celková alokace finančních prostředků na projekty v období let 2015 ‑2017 činí 10 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 11. srpna 2015 do 15,00 hod.

Příjemci podpory:

 • Spolky a ústavy, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.

Typy podporovaných projektů:

Projekty zaměřené na podporu přípravné fáze reformy péče o osoby s duševním onemocněním a systému jejich sociální ochrany formou:

 • vyhotovení akčních plánů pro reorganizaci 4 ústavů rezidenční péče v Moldavsku (se zohledněním mezinárodních závazků Moldavska v oblasti péče o duševně nemocné);
 • odborné asistence moldavským partnerům při přípravě strategie reformy systému péče o duševně nemocné a jejich sociální ochrany (strategie má být dle plánu současné moldavské vlády připravena do pol. roku 2017).

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků na období let od 2015 do 2017 činí 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt na rok 2015 je 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt na rok 2016 je 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt na rok 2017 je 3 000 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje v obvyklé výši 95 % rozpočtových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • ČRA doporučuje žadatelům o dotaci navázat spolupráci s relevantní místní organizací (nebo registrovanou pobočkou).
 • Příjemce dotace nemůže dotaci přenechat třetím subjektům.
 • Dotaci nelze používat na financování podnikatelských aktivit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru