Přeskočit na obsah

Podpora regionálního značení v Olomouckém kraji

Dotace na propagaci a rozvoj regionálních značek, které jsou jednotným systémem podpory místních výrobců a dále propagace místních výrobků a služeb, a zlepšování image regionálních značek, potažmo celého Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. 2024 do 5. 2. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba.
 • Fyzická osoba.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Zajištění seminářů pro výrobce a producenty regionálního značení na území Olomouckého kraje,
 • b) tvorba a vydávání novin Regionálních značek,
 • c) tvorba a vydávání katalogů certifikovaných producentů,
 • d) propagace regionální značky – například samolepky, visačky, postery, letáky, bannery, apod.,
 • e) propagační akce – účast na významných akcích.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 100 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 50 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.
 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru