Přeskočit na obsah

Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

Podpora financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Do grantového řízení – II. se zařazují písemné žádosti – II. doručené MHMP od 13. července 2018 do 23. července 2018 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří splňují všechny níže uvedené podmínky: 
  • a. získali oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách,
  • b. poskytují sociální služby na území HMP nebo občanům HMP,
  • c. nejsou příspěvkovou organizací zřizovanou HMP.

Typy podporovaných projektů:

 • Sociální poradenství.
 • Služby sociální péče.
 • Služby sociální prevence.

Forma a výše podpory:

 • Grant se poskytuje jen na dofinancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.
 • Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

Specifika a omezení:

 • Grant se neposkytuje na zajištění fakultativních činností.
 • Nestátní neziskové organizace, které budou žádat o grant, se zaregistrují do informačního systému Portálu veřejné správy v sekci Neziskové organizace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru