Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

shutterstock_155648078.jpg
Share Button

HMP vyhlašuje grantový program pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby občanům HMP. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 10. 2021 do 30. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem mohou být pouze právnické nebo fyzické osoby (poskytovatelé sociálních služeb), kteří získali oprávnění k poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách  a poskytují sociální služby na území HMP nebo občanům HMP.

Typy podporovaných projektů:

 • Sociální poradenství:  odborné sociální poradenství.
 • Služby sociální péče:
  • Osobní asistence.
  • Pečovatelská služba.
  • Tísňová péče.
  • Průvodcovské a předčitatelské služby.
  • Podpora samostatného bydlení.
  • Odlehčovací služby.
  • Centra denních služeb.
  • Denní stacionáře.
  • Týdenní stacionáře.
  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením.
  • Domovy pro seniory.
  • Domovy se zvláštním režimem.
  • Chráněné bydlení.
  • Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
 • Služby sociální prevence:
  • raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty , krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu je stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2022 pro oblast sociálních služeb. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 470 000 tis. Kč.
 • Dotace se poskytuje v souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2012/21 ze dne 20. prosince 2011 ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a na základě Pověření Žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>