Přeskočit na obsah

Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy

HMP vyhlašuje grantový program pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby občanům HMP. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2022 do 07. 01. 2022.

Příjemci podpory:

 • O Dotaci mohou žádat Žadatelé (poskytovatelé sociálních služeb), kteří splňují všechny níže uvedené podmínky: 
  • a) získali oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách,
  • b) jsou uvedeni v bodu D.3 Programu,
  • c) splňují podmínky Projektu OPZ, definované ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a Programem.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace se poskytuje za účelem financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů vybraných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu je 101 680 146 Kč, z čehož se jedná o prostředky EU ve výši 50 %, tj. 50 840 073 Kč, prostředky státního rozpočtu ČR ve výši 45 %, tj. 45 756 066 Kč a prostředky z rozpočtu HMP ve výši 5 %, tj. 5 084 007 Kč.
 • Dotace se poskytuje v souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2012/21 ze dne 20. prosince 2011 ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a na základě Pověření Žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou poskytnutí Dotace je poskytování služby souladu s prioritami sociální politiky na území HMP stanovenými SPRSS a Projektem OPZ.
 • Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel bude realizovat ve prospěch HMP nebo pro osoby s trvalým pobytem v hlavním městě Praze.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru