Přeskočit na obsah

Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží v Jihočeském kraji

Podporovány budou projekty, týkající se rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích do 2 tis. obyvatel. Rekonstrukcí a opravou bude řešena nejen estetická funkce, ale hlavně zachování funkce vodohospodářské s dodržením zásad zabezpečení požární ochrany obcí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 12.02.2018 do 23.02.2018 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Jihočeského kraje, které jsou vlastníky nebo nájemci pozemku (vodní nádrž, vodní plocha).
 • Žadatelé o grant musí splňovat následující podmínky: 
  • Mít sídlo v Jihočeském kraji.
  • Být majiteli pozemků, kterých se investice, která je předmětem grantu dotýká nebo být nájemci těchto pozemků a mít nájemní smlouvu na dobu min. 5 let.
  • Být způsobilý daný projekt realizovat a do budoucna i udržovat.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1 Rekonstrukce požárních nádrží (návesních rybníčků) — investiční.
 • Opatření č. 2 Opravy požárních nádrží (návesních rybníčků) — neinvestiční.

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1: Minimální příspěvek je 40 000 Kč a maximální je 200 000 Kč.
 • Opatření č. 2: Minimální příspěvek je 20 000 Kč a maximální je 150 000 Kč.
 • Požadovaná spoluúčast žadatele je minimálně 30 %.

Specifika a omezení:

 • Nebudou podpořeny rekonstrukce a opravy požárních nádrží (návesních rybníčků), do kterých přitékají spolu s dešťovými nebo s povrchovými vodami vody splaškové. Skutečnou situaci o stavu přitékajících vod, je nezbytné popsat v žádosti v „Popis projektu“.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru