Přeskočit na obsah

Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje

Cílem dotačního programu je podpora organizace sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje, zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže poskytováním dotací na získání trenérské licence pro trenéry působící v Olomouckém kraji a podpora reprezentantů České republiky v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 13. 1. do 27. 1. 2023 12:00, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemce podpory:

 • Fyzická osoba, která: 
  • I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 21 let, a je reprezentantem/kou ČR v individuálním sportu,
  • II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • III. má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje a zároveň reprezentuje klub se sídlem v regionu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 – Podpora sportovních akcí.
 • Dotační titul 2 – Dotace na získání trenérské licence.
 • Dotační titul 3 – Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje.
 • Dotační titul 4 – Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu činnost činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu činnost činí 300 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů činnosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat jednu žádost.
 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: handicapovaný/á reprezentant/ka České republiky a reprezentanti/ky České republiky v kolektivních sportech.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

2 komentáře na “Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje”

 1. Dobrý den,
  je už jasné, kdy bude možné žádat o dotace na podporu reprezentantů ČR v Olomouckém kraji pro rok 2021?
  Děkuji.
  Dita Švarcová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru