Přeskočit na obsah

Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje

Dotace na podporu obnovy a revitalizace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky, které jsou nositelem historického a kulturního významu na území obcí v Plzeňském kraji, dokladem jejich historického vývoje, životního způsobu a prostředí v minulosti, nebo mají vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 1. 2024, 0:00:00 do 17. 4. 2024, 16:00:00.

Příjemci podpory:

  • Města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí na území Plzeňského kraje, které byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy a jsou vlastníky objektů, jejichž akce naplňuje cíle tohoto Programu a odpovídá předmětu podpory dle čl. I. těchto Pravidel.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem Programu je podpora obnovy a revitalizace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky, které jsou nositelem historického a kulturního významu na území obcí v Plzeňském kraji, dokladem jejich historického vývoje, životního způsobu a prostředí v minulosti, nebo mají vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Stavbou se pro účely tohoto dotačního programu rozumí historicky hodnotné objekty, např. školy, obecní domy, a další významné obecní a městské objekty, sokolovny, ohradní, hřbitovní a tarasní zdi, sakrální objekty a hřbitovy, solitérní umělecká a sochařská díla (př. kašny, pomníky osobností a historických událostí), hospodářské objekty a areály, historické dlážděné plochy a schodiště apod.

Forma a výše podpory:

  • Plzeňský kraj poskytne při splnění všech stanovených podmínek dotaci v rozmezí 100 000 – 1 000 000 Kč. Horní hranice rozpětí je zároveň maximální výší dotace v jednotlivém případě.
  • Maximální podíl Plzeňského kraje z uznatelných nákladů akce činí 80 % a minimální podíl žadatele na uznatelných nákladech je 20 %.

Specifika a omezení:

  • Realizace dotovaného projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 10. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru