Přeskočit na obsah

Podpora rodinné politiky v Jihočeském kraji

Všeobecným cílem programu je zajištění podpůrného systému služeb pro rodiny a umožnění koncepčního přístupu k rodinám a k jejich prostředí. Program cílí na možnost vytváření podmínek pro zachování základních funkcí rodiny, prevenci sociálního vyloučení rodin či jednotlivých členů rodin, s cílem zlepšení podmínek pro fungování rodin ve společnosti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 18. 10. 2021 od 00 hodin do 29. 10. 2021 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

Opatření č. 1:

 • Obce a svazky obcí Jihočeského kraje.
 • NNO pracující s rodinami a dětmi.
 • Církevní právnické osoby pracující s rodinami a dětmi.
 • Fyzické a právnické osoby pracující s rodinami a dětmi a působící na území Jihočeského kraje.

Opatření č. 2, 3 a 4:

 • Subjekty, které mají pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dle § 49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a které jim bylo vydáno Krajským úřadem Jihočeského kraje. Zároveň spolupracují s orgány SPOD a poskytují aktivity zaměřené na rodiny s dětmi na území Jihočeského kraje.
 • žadatel o dotaci musí nejméně 1 rok před uzávěrkou (tj. nejpozději od 29. 10. 2020 včetně), prokazatelně pracovat v oblasti prorodinných aktivit.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Podpora činnosti mateřských a rodinných center.
 • Opatření č. 2: Podpora rodin v evidenci orgánu SPOD.
 • Opatření č. 3: Podpora odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny.
 • Opatření č. 4: Podpora práce s ohroženými dětmi.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace podpory je 2 mil. Kč.
 • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 5 %.
 • Opatření č. 1: minimální podpora: 10 000 Kč — maximální podpora: 250 000 Kč.
 • Opatření č. 2: minimální podpora: 100 000 Kč — maximální podpora: 250 000 Kč.
 • Opatření č. 3: minimální podpora: 80 000 Kč — maximální podpora: 200 000Kč.
 • Opatření č. 4: minimální podpora: 40 000 Kč — maximální podpora: 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Pro Opatření č. 1 — č. 4 může žadatel podat maximálně 2 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

4 komentáře na “Podpora rodinné politiky v Jihočeském kraji”

 1. Dobrý den, ráda bych se informovala, zda je možné získat dotaci na Mateřské centrum ve Zlínském kraji. Děkuji za odpověď

 2. Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda lze získat dotace na pořádání letních táborů, případně jakýchkoli jiných “dětských akcí/setkání” se sportovním zaměřením…

  Děkuji za vaši případnou odpověď.

  1. Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   sportovní akce organizované pro děti a mládež jsou podporovány z krajských prostředků.
   Také existuje národní program MŠMT Státní podpora sportu, který se dále dělí do podprogramů. Podání žádostí je vždy ke konci října daného roku. Jsou podporovány aktivity jako pořádání různých sportovních soutěží, turnajů a jiných akcí, údržba a provoz sportovních zařízení, aj. Výše dotace je cca 70 %.
   Dětské tábory jsou taktéž podporovány programem MŠMT — Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

   S přáním hezkého dne, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru