Přeskočit na obsah

Podpora rodinné politiky v Jihočeském kraji

Všeobecným cílem programu je zajištění podpůrného systému služeb pro rodiny a umožnění koncepčního přístupu k rodinám a k jejich prostředí. Program cílí na podporu sociálních kontaktů rodin s dětmi a na prevenci jejich sociálního vyloučení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 2. 1. 2024 od 00 hodin do 19. 1. 2024 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

Opatření č. 1:

 • Obce a svazky obcí Jihočeského kraje.
 • NNO pracující s rodinami a dětmi.
 • Církevní právnické osoby pracující s rodinami a dětmi.
 • Fyzické a právnické osoby pracující s rodinami a dětmi a působící na území Jihočeského kraje.

Opatření č. 2 a č. 3:

 • Subjekty, které mají pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dle § 49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k dané činnosti, vydané jim Krajským úřadem Jihočeského kraje a které spolupracují s orgány
  sociálně právní ochrany dětí.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Podpora činnosti mateřských a rodinných center.
 • Opatření č. 2: Podpora asistovaných kontaktů a předávání.
 • Opatření č. 3: Podpora mediací, psychologické a psychoterapeutické pomoci poskytované dětem a mládeži.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2024 k dispozici, činí 1,1 mil. Kč.
 • Opatření č. 1: minimální podpora: 10 000 Kč — maximální podpora: 50 000 Kč.
  • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 0 %.
 • Opatření č. 2: minimální podpora: 25 000 Kč — maximální podpora: 100 000 Kč.
  • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 0 %.
 • Opatření č. 3: minimální podpora: 25 000 Kč — maximální podpora: 200 000 Kč.
  • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 0 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci jednoho Opatření podat maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

4 komentáře na “Podpora rodinné politiky v Jihočeském kraji”

 1. Monika

  Dobrý den, ráda bych se informovala, zda je možné získat dotaci na Mateřské centrum ve Zlínském kraji. Děkuji za odpověď

 2. Renáta

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda lze získat dotace na pořádání letních táborů, případně jakýchkoli jiných “dětských akcí/setkání” se sportovním zaměřením…

  Děkuji za vaši případnou odpověď.

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   sportovní akce organizované pro děti a mládež jsou podporovány z krajských prostředků.
   Také existuje národní program MŠMT Státní podpora sportu, který se dále dělí do podprogramů. Podání žádostí je vždy ke konci října daného roku. Jsou podporovány aktivity jako pořádání různých sportovních soutěží, turnajů a jiných akcí, údržba a provoz sportovních zařízení, aj. Výše dotace je cca 70 %.
   Dětské tábory jsou taktéž podporovány programem MŠMT — Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

   S přáním hezkého dne, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru