Přeskočit na obsah

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

Dotace na podporu projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení, marketingu a propagace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 4. 2023 od 9.00 hod. do 11. 4. 2023 do 14.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec, mikroregion.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program se zřizuje za účelem přípravy a realizace projektů k naplňování krátkodobých a dlouhodobých opatření a v souladu s cíli a záměry Karlovarského kraje v oblasti rozvoje aktivní mobility a rozvoje cyklistické infrastruktury.
 • Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení, marketingu a propagace.

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační program je vyčleněna částka 6 000 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2023.
 • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně u neinvestičních aktivit 300 000 Kč včetně DPH, u investičních aktivit 1 000 000 Kč.
 • U neinvestičních aktivit: 
  • dotace ve výši max. 75 % celkových nákladů, maximálně však 300 000 Kč, tyto podmínky musí být splněny současně.
 • U investičních aktivit: 
  • dotace ve výši max. 50 % celkových nákladů maximálně však 1 000 000 Kč, tyto podmínky musí být splněny současně.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost v rámci dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru