Přeskočit na obsah

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

Dotace na podporu projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení, marketingu a propagace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  3. 3. 2022, 9:00 hodin do 11. 3. 2022, 15:00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Obec, mikroregion a příspěvkové organizace založené a zřízené krajem a obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotaci lze použít výhradně k těmto účelům: 
  • a) vypracování studií, rozvojových dokumentů a projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, projektové dokumentace pro značení tras, směřujících k realizaci nových projektů, apod.
  • b) budování nových cyklostezek a cyklotras, apod.
  • c) budování a údržba doprovodné infrastruktury na nových i stávajících cyklostezkách a cyklotrasách, apod.
  • d) budování areálů pro netradiční formy cykloturistiky neboli tzv. „adrenalinové cykloprodukty“, apod.
  • e) rekonstrukce a údržba cyklostezek, cyklotras, apod.

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační program je vyčleněna částka 5 300 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022.
 • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně u neinvestičních aktivit 300 000 Kč včetně DPH, u investičních aktivit 1 000 000 Kč.
 • U neinvestičních aktivit: 
  • dotace ve výši max. 75 % celkových nákladů, maximálně však 300 000 Kč, tyto podmínky musí být splněny současně.
 • U investičních aktivit: 
  • dotace ve výši max. 50 % celkových nákladů maximálně však 1 000 000 Kč, tyto podmínky musí být splněny současně.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost v rámci dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru