Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

bike-775799__340
Share Button

Dotace na podporu projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení, marketingu a propagace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 3. 2021, 9:00 hodin do 11. 3. 2021, 15:00 hodin. 

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotaci lze použít výhradně k těmto účelům:
  • a) vypracování studií, rozvojových dokumentů a projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, projektové dokumentace pro značení tras, směřujících k realizaci nových projektů,
  • b) budování nových cyklistických komunikací a doprovodné infrastruktury,
  • c) budování areálů pro netradiční formy cykloturistiky neboli tzv. „adrenalinové cykloprodukty“.

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační program je vyčleněna částka 3 800 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2021.
 • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně u neinvestičních aktivit 200 000 Kč včetně DPH, u investičních aktivit 1 000 000 Kč.
 • U neinvestičních aktivit:

  • dotace ve výši max. 75 % celkových nákladů, maximálně však 200 000 Kč, tyto podmínky musí být splněny současně.
 • U investičních aktivit:
  • dotace ve výši max. 50 % celkových nákladů maximálně však 1 000 000 Kč, tyto podmínky musí být splněny současně.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nemůže podat více žádostí v rámci dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>