Přeskočit na obsah

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji

Dotace na zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky jako součásti budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • a) 1. kolo: od od 14. 02. 2022 od 8:00 hod. termín ukončení 28. 02. 2022 v 17:00 hod.,
  • b) 2. kolo: termín ukončení 31. 08. 2022 v 17:00 hod.
  •  RJMK dne 6. 4. 2022 rozhodla o pozastavení sběru žádostí z důvodu vyčerpání finanční alokace DP.

Příjemci podpory:

 • a) Obec na území Jihomoravského kraje,
 • b) dobrovolný svazek obcí, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji,
 • c) místní akční skupina,  jejíž převážná část území se nachází v Jihomoravském kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 – Cyklistická infrastruktura – je zaměřen na zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky jako součásti budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a místních cyklotras a cyklostezek, které na ně bezprostředně navazují a tras MTB na území Jihomoravského kraje.
 • Dotační titul 2 – Projektová dokumentace – je zaměřen na podporu zpracování samostatné projektové dokumentace k realizaci aktivit a projektů vedoucích ke zvýšení bezpečnosti cyklistů, snižování podílu individuální motorové dopravy a rozvoje cyklistiky jako součást cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí: 
  • a) u dotačního titulu 1: 2 000 000 Kč,
  • b) u dotačního titulu 2: 300 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí u projektů, které žadatel bude spolufinancovat u dotačního titulu 1 a 2: 
  • a) pouze ze svých vlastních zdrojů: max. 60 % celkových uznatelných výdajů projektu;
  • b) z dalších (cizích) zdrojů (např. z programů SFDI, Ministerstva pro místní rozvoj, fondů EU): max. 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu; zbytkovou částí celkových uznatelných výdajů projektu se rozumí celkové uznatelné výdaje projektu po odečtení uznatelných výdajů projektu hrazených z dalších (cizích) zdrojů (příklad je uvedený v příloze č. 4 dotačního programu).

Specifika a omezení:

 • Místem realizace je Jihomoravský kraj.
 • V dotačním titulu 2 nemůže být žadatelem subjekt, který obdržel v roce 2022 dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na zpracování projektové dokumentace pro projekty připravované a realizované v rámci území Brněnské metropolitní oblasti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru