Přeskočit na obsah

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji

Dotace na zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky jako součásti budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 02. 2023 od 8:00 hod. do 31. 08. 2023 do 15:00 hod.

Příjemci podpory:

 • a) Obec na území Jihomoravského kraje,
 • b) dobrovolný svazek obcí, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji,
 • c) místní akční skupina,  jejíž převážná část území se nachází v Jihomoravském kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 – Cyklostezky – je zaměřen na zkvalitnění sítě cyklostezek a cyklotras zaměřených na rozvoj dopravy a rozvoj cyklistiky jako součásti budování systému bezpečných místních, krajských, národních a mezinárodních cyklostezek a cyklotras mimo zastavěná území obcí na území Jihomoravského kraje.
 • Dotační titul 2 – Cyklistická infrastruktura – je zaměřen na zkvalitnění cyklistické infrastruktury jako nedílné součásti cyklostezek, cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje.
 • Dotační titul 3 – Projektová dokumentace – je zaměřen na podporu zpracování samostatné projektové dokumentace k realizaci aktivit a projektů vedoucích ke zvýšení bezpečnosti cyklistů, snižování podílu individuální motorové dopravy a rozvoje cyklistiky jako součást cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí: 
  • a) u dotačního titulu 1: 1 500 000 Kč,
  • b) u dotačního titulu 2:   300 000 Kč.
  • c) u dotačního titulu 3:    300 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí u projektů, které žadatel bude spolufinancovat u dotačního titulu 1, 2 a 3: 
  • a) pouze ze svých vlastních zdrojů: max. 60 % celkových uznatelných výdajů projektu;
   b) z dalších (cizích) zdrojů (např. z programů SFDI, Ministerstva pro místní rozvoj, fondů EU): max. 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu; zbytkovou částí celkových uznatelných výdajů projektu se rozumí celkové uznatelné výdaje projektu po odečtení uznatelných výdajů projektu hrazených z dalších (cizích) zdrojů (příklad je uvedený v příloze č. 5 dotačního programu).

Specifika a omezení:

 • Místem realizace je Jihomoravský kraj.
 • Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru