Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji

Share Button

Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádostí o  podporu je od 15. 01. 2020 do 12. 02. 2020.

Příjemci podpory:

 • Města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje.
 • Zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných projektů:

 • a) REKONSTRUKCE, ZNAČENÍ A DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA CYKLOSTEZEK, CYKLOTRAS A SINGLTREKŮ:
  • Rekonstrukce, značení a dobudování propojek u stávajících tras.
  • Budování doprovodné infrastruktury tras (odpočívadla, informační tabule apod., pítka – přístup k pitné vodě).
  • Osazení a doplnění tras novými značkami dle příslušné legislativy.
 • b) PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VYHLEDÁVACÍ STUDIE:
  • Vypracování projektové dokumentace či vyhledávací studie k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu výhradně nadregionálních dálkových tras, případně stavebního objektu podmiňujícího její funkci (lávka, podjezd, rampa, přívoz atd.) a na vypracování projektové dokumentace na značení cyklostezek a cyklotras v oblastech s jejich minimálním pokrytím.
  • Vypracování projektové dokumentace nebo vyhledávací studie pro specializované trasy (singltrek, pumptrek, in-line trasa, atd.).

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude poskytnuta v maximální výši 80 % skutečně vynaložených celkových uznatelných nákladů. (Finanční spoluúčast žadatele musí být min. 20% ze skutečně vynaložených celkových nákladů).
 • a) Rekonstrukce, značení a dobudování propojek u stávajících tras – budování doprovodné infrastruktury tras (odpočívadla, informační tabule apod.):
  • Budou podpořeny částkou 100 000 Kč – 800 000 Kč.
 • b) Projekty v rámci projektové dokumentace  a vyhledávací studie:
  • Budou podpořeny částkou 50 000 – 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace dotovaného projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 06. 2021.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>