Přeskočit na obsah

Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji

Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádostí o  podporu je od 22. 1. 2024, 0:00:00 do 12. 2. 2024, 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Města, obce, obecně prospěšné společnosti, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí, organizace destinačního managementu se sídlem na území Plzeňského kraje,

Typy podporovaných projektů:

 • a) REKONSTRUKCE, ZNAČENÍ A DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA CYKLOSTEZEK, CYKLOTRAS, SINGLTRAILŮ A IN-LINE TRAS: 
  • Rekonstrukce, značení a dobudování propojek u stávajících tras.
  • Budování doprovodné infrastruktury tras (odpočívadla, informační tabule apod., pítka – přístup k pitné vodě).
  • Osazení a doplnění tras novými značkami dle příslušné legislativy.
  • Budování nabíjecích stanic pro elektrokola včetně servisního místa nebo související infrastruktury.
 • b) PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VYHLEDÁVACÍ STUDIE: 
  • Vypracování projektové dokumentace či vyhledávací studie k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu výhradně nadregionálních dálkových tras, případně stavebního objektu podmiňujícího její funkci (lávka, podjezd, rampa, přívoz atd.) a na vypracování projektové dokumentace na značení cyklostezek a cyklotras v oblastech s jejich minimálním pokrytím.
  • Vypracování projektové dokumentace nebo vyhledávací studie pro specializované trasy (singltrek, pumptrek, in-line trasa, atd.).
 • c) PODPORA SLUŽBY VEŘEJNÉHO SDÍLENÍ KOL, TZV. BIKESHARINGU 
  • zajištění provozu automatizovaného systému krátkodobého užívání sdílených jízdních kol pro širokou veřejnost na území města.

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude poskytnuta v maximální výši 80 % skutečně vynaložených celkových uznatelných nákladů. (Finanční spoluúčast žadatele musí být min. 20% ze skutečně vynaložených celkových nákladů).
 • Předmět podpory dle čl. III. odst. 1 a) 50 – 800 tis. Kč.
 • Předmět podpory dle čl. III. odst. 1 b, c) 50 — 500 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace dotovaného projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 06. 2025.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru