Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji

cycle-route-397723__340
Share Button

Cílem Programu je podpořit rozvoj cykloturistiky na území Moravskoslezského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

  • Obce – dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo statutárních měst; městské části či obvody nejsou povolenými příjemci dotace,
  • Dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
  • Právnické osoby zřízené nebo založené výlučně obcemi (mimo statutárních měst) nebo svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotační titul č. 1:
    • Investiční dotace na pořízení projektové dokumentace. Cílem je podpořit zejména menší obce v činnosti směřující ke zkvalitnění, scelení a propojení sítě cyklistických tras na území Moravskoslezského kraje.
  • Dotační titul č. 2:
    • Účelové investiční, neinvestiční, popř. kombinované dotace na opravu nebo úpravu stávajícího značení cyklistických tras, pořízení doprovodné infrastruktury, která navazuje na stávající cyklotrasu a bude sloužit jejím uživatelům (např. svislé a vodorovné dopravní značení, odpočívky, stojany na kola, mapové stojany, dobíjecí stanice pro elektrokola, servisní místa pro kola apod.), a dále na opravu či rekonstrukci stávajících cyklostezek, cyklistických tras a cyklookruhů. Podpořena bude rovněž výstavba nových úseků.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace je:
    • u dotačního titulu č. 1: 50 000 Kč.
    • u dotačního titulu č. 2: 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je:
    • u dotačního titulu č. 1:    300 000 Kč.
    • u dotačního titulu č. 2: 1 500 000 Kč.
  • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat:
    • maximálně do 85 % prokázaných uznatelných nákladů projektu, jestliže žadatelem je obec s počtem obyvatel do 3000 a projekt se bude týkat cyklotrasy oddělené od automobilové dopravy,
    • maximálně do 75 % prokázaných uznatelných nákladů projektu, jestliže žadatelem je obec s počtem obyvatel do 10.000 a projekt se bude týkat cyklotrasy oddělené od automobilové dopravy,
    • maximálně do 65 % prokázaných uznatelných nákladů projektu v ostatních případech.

Specifika a omezení:

  • Příjemce je povinen viditelně uvádět při všech formách propagace projektu skutečnost, že jde o projekt, jehož realizace byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje (umístěním loga, informace o spolufinancování apod.) a plnit další podmínky povinné publicity stanovené ve smlouvě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>