Přeskočit na obsah

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji

Cílem Programu je podpořit rozvoj cykloturistiky na území Moravskoslezského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  2. 1. 2024 do 30. 9. 2025.

Příjemci podpory:

 • Obce – dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
 • statutární města a městské části či obvody.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cíl dotačního titulu č. 1: V tomto dotačním titulu se budou poskytovat účelové investiční dotace na pořízení projektové dokumentace. Cílem je podpořit zejména projekty směřující ke zkvalitnění, scelení a propojení sítě cyklistických dálkových tras a strategických projektů v cyklodopravě na území Moravskoslezského kraje.
 • Cíl dotačního titulu č. 2: Cílem je podpořit zejména projekty směřující ke zkvalitnění úrovně cyklistické dopravy. V tomto dotačním titulu se budou poskytovat účelové investiční, neinvestiční, popř. kombinované dotace na výstavbu nových úseků a cyklopruhů, dále na opravu či rekonstrukci stávajících cyklostezek, cyklistických tras a pořízení doprovodné infrastruktury, která navazuje na nově budovanou nebo rekonstruovanou stávající komunikaci určenou pro cyklistickou dopravu a bude sloužit jejím uživatelům (odpočívky s možností přespání, stojany na kola, servisní místa pro kola, cyklomyčky apod.).
 • Cíl dotačního titulu č. 3: Je zaměřen na zkvalitnění doprovodné infrastruktury, která navazuje na nově budovanou, rekonstruovanou nebo stávající komunikaci určenou pro cyklistickou dopravu a bude sloužit jejím uživatelům.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je: 
  • u dotačního titulu č. 1: 50 000 Kč,
  • u dotačního titulu č. 2: 50 000 Kč,
  • u dotačního titulu č. 3: 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je: 
  • u dotačního titulu č. 1: 1 000 000 Kč,
  • u dotačního titulu č. 2: 1 500 000 Kč,
  • u dotačního titulu č. 3:    300 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat: 
  • maximálně do 80 % prokázaných uznatelných nákladů projektu u dotačního titulu č. 1 a č. 2, je‑li příjemcem obec do 5000 obyvatel
  • maximálně do 70 % prokázaných uznatelných nákladů projektu u dotačního titulu č. 1 a č. 2, je‑li příjemcem obec nad 5000 obyvatel
  • maximálně do 50 % prokázaných uznatelných nákladů u dotačního titulu č. 1 a č. 2, je‑li žadatelem statutární město,
  • maximálně do 50 % prokázaných uznatelných nákladů u dotačního titulu č. 3.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje, resp. projekt se musí vztahovat ke komunikaci určené pro cyklistickou dopravu nacházející se na území Moravskoslezského kraje. Příjemci musí mít své sídlo na území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru