Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji

cycle-route-397723__340
Share Button

Cílem Programu je podpořit rozvoj cykloturistiky na území Moravskoslezského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 4. 2022 do 31. 8. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 • Obce – dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo statutárních měst; městské části či obvody nejsou povolenými příjemci dotace,
 • Dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
 • Právnické osoby zřízené nebo založené výlučně obcemi (mimo statutárních měst) nebo svazky obcí,
 • statutární města a městské části či obvody.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cíl dotačního titulu č. 1: V tomto dotačním titulu se budou poskytovat účelové investiční dotace na pořízení projektové dokumentace. Cílem je podpořit zejména projekty směřující ke zkvalitnění, scelení a propojení sítě cyklistických dálkových tras a strategických projektů v cyklodopravě na území Moravskoslezského kraje.
 • Cíl dotačního titulu č. 2: Cílem je podpořit zejména projekty směřující ke zkvalitnění úrovně cyklistické dopravy. V tomto dotačním titulu se budou poskytovat účelové investiční, neinvestiční, popř. kombinované dotace na výstavbu nových úseků a cyklopruhů, dále na opravu či rekonstrukci stávajících cyklostezek, cyklistických tras a pořízení doprovodné infrastruktury, která navazuje na nově budovanou nebo rekonstruovanou stávající komunikaci určenou pro cyklistickou dopravu a bude sloužit jejím uživatelům (odpočívky s možností přespání, stojany na kola, servisní místa pro kola, cyklomyčky apod.)

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je:
  • u dotačního titulu č. 1: 50 000 Kč.
  • u dotačního titulu č. 2: 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je:
  • u dotačního titulu č. 1: 1 000 000 Kč.
  • u dotačního titulu č. 2: 1 500 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat:
  • maximálně do 80 % prokázaných uznatelných nákladů projektu, bude‑li se projekt týkat komunikace určené pro cyklistickou dopravu a bude‑li realizován na jedno – nebo dvojciferně označené cyklotrase či cyklostezce (na území Moravskoslezského kraje se jedná o č. 5, 10, 55, 46, 59), nebo půjde‑li o strategický projekt navázaný na tyto cyklotrasy a doplněný o kladné vyjádření krajského cyklokoordinátora,
  • maximálně do 70 % prokázaných uznatelných nákladů projektu, jestliže se bude jednat o ostatní troj, čtyřciferné a neoznačené komunikace určené pro cyklistickou dopravu,
  • maximálně do 50 % prokázaných uznatelných nákladů, pokud je žadatelem statutární město.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je povinen viditelně uvádět při všech formách propagace projektu skutečnost, že jde o projekt, jehož realizace byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje (umístěním loga, informace o spolufinancování apod.) a plnit další podmínky povinné publicity stanovené ve smlouvě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>