Přeskočit na obsah

Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji

Dotace na provoz dobrovolnických center působících v Ústeckém kraji v souladu se Strategií podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2019 – 2020.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 6. 2019 do 30. 6. 2019.

Příjemci podpory:

  • Organizace, které jsou držiteli akreditace Ministerstva vnitra na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, působící v Ústeckém kraji alespoň od 1. 3. 2018.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora a posílení dobrovolnických center Ústeckého kraje.
  • Úhrada nákladů na provoz dobrovolnických center působících v Ústeckém kraji v souladu se Strategií podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2019 – 2020.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační program činí 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je pro jedno dobrovolnické centrum v rámci dotačního programu 70 000 Kč.
  • Dotace je poskytována ve výši maximálně 70 % z celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Jeden žadatel je oprávněn podat pouze jednu žádost o podporu projektu.
  • Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly žadateli v období realizace od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta a byly žadatelem uhrazeny v období od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta, s výjimkou zahrnutí souvisejících nákladů — mzdy, nájemné, energie, telefon, internet, které budou uhrazeny do 31. 1. následujícího roku, neurčí-li Smlouva o poskytnutí dotace jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru