Přeskočit na obsah

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v Jihomoravském kraji

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí, dále pak podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 2. 2022 od 8:00 hod. do 28. 2. 2022 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oblast kultury (dotační tituly 1 a 2). 
  • Žadatelem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která: 
   • pořádá či realizuje projekt na území Jihomoravského kraje,
   • vlastní na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku.
 • Oblast památkové péče (dotační tituly 3 a 4). 
  • Žadatelem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která: 
   • vlastní na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku

Typy podporovaných projektů:

 1. Dotační titul 1 — Podpora projektů v oblasti kultury.
 2. Dotační titul 2 — Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO).
 3. Dotační titul 3 — Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky.
 4. Dotační titul 4 — Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek.

Formy a výše podpory:

 • Dotační titul 1 — Minimální výše dotace na projekt 20 000 Kč. Maximální výše dotace na projekt 150 000 Kč. Míra podpory max. 50 %.
 • Dotační titul 2 — Minimální výše dotace na projekt 20 000 Kč. Maximální výše dotace na projekt 100 000 Kč. Míra podpory max. 90 %.
 • Dotační titul 3 — Minimální výše dotace na projekt 100 000 Kč. Maximální výše dotace na projekt 500 000 Kč. Míra podpory max. 50 %.
 • Dotační titul 4 — Minimální výše dotace na projekt 25 000 Kč. Maximální výše dotace na projekt 200 000 Kč. Míra podpory max. 50 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemůže být příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru