Přeskočit na obsah

Podpora rozvoje v oblasti kultury v Jihomoravském kraji

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a projekty, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí, dále pak podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků tradiční lidové
kultury.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která: 
  • pořádá či realizuje projekt na území Jihomoravského kraje,
  • nebo ­ pořádá či realizuje projekt, jehož realizace je či bude pro Jihomoravský kraj přínosem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul 1 — Podpora projektů v oblasti kultury.
 • Dotační titul 2 — Podpora projektů v oblasti nemateriálního kulturního dědictví.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1: 
  • Minimální částka dotace činí 20 000 Kč,  Maximální částka dotace činí 200 000 Kč, Spoluúčast žadatele činí 50 %.
 • Dotační titul 2: 
  • Minimální částka dotace činí 20 000 Kč,  Maximální částka dotace činí 100 000 Kč, Spoluúčast žadatele činí 30 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu od 01. 01. 2024 nejpozději do 31. 12. 2024.
 • Žadatel může podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost o dotaci, a to pouze na jeden dotační titul ze všech vyhlašovaných.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru