Přeskočit na obsah

Podpora rozvoje v oblasti památkové péče v Jihomoravském kraji

Cílem dotačního programu je podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 02. 2023 od 8:00 do 28. 02. 2023 do
  16:00.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která: 
  • vlastní na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku (za kulturní památku pro účely tohoto programu je považována též i tzv. pozdě zapsaná památka dle bodu 6.18 tohoto dotačního programu).

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 — Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky.
 • Dotační titul 2 — Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek.

Formy a výše podpory:

 • Na dotační program je určena částka 18 500 tis. Kč.
 • Dotační titul 1 — Minimální částka dotace 100 000 Kč, Maximální částka dotace 500 000 Kč, Spoluúčast žadatele  činí 50 %.
 • Dotační titul 2 — Minimální částka dotace 25 000 Kč, Maximální částka dotace 200 000 Kč, Spoluúčast žadatele  činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu od 01. 01. 2023 nejpozději do 31. 12. 2023.
 • Žadatelem nemůže být příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru