Přeskočit na obsah

PODPORA ROZVOJE VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU V PLZEŇSKÉM KRAJI PRO ROK 2014

Dotace na rozvoj venkovského cestovního ruchu, například na rozvoj řemesel, značení turistických cílů, zlepšení infrastruktury pro volnočasové aktivity a další, jsou určeny pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby s výjimkou příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem.

Příjem dotací:

  • Žádosti je možné podávat od 14.1. do 3.3.2014.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba s výjimkou příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem.

Forma a výše podpory:

  • Dotace bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu ve výši maximálně 80% celkových nákladů.
  • Zbytek nákladů hradí příjemce z ostatních zdrojů.
  • Minimální výše dotace činí 40 000 Kč, maximální výše dotace je stanovena do 80 000 Kč.

Typy podporovaných projektů:

  • Rozvoj řemesel na venkově Regionální gastronomické speciality, podpora tvorby místních nebo regionálních tradičních výrobků, podpora orientačních systémů značení turistických cílů, rozvoj infrastruktury a zlepšení dostupnosti služeb cestovního ruchu, zlepšení infrastruktury pro volnočasové aktivity, zvýšení atraktivity stávajících turistických cílů.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze užít pouze na náklady předfinancované příjemcem vynaložené na realizaci projektu od 01.01.2014 do 30.09.2014.
  • Vlastní realizace takového projektu musí být ukončena taktéž nejpozději do 30.09.2014 a vyúčtování projektu se všemi náležitostmi dle čl. X Pravidel musí být poskytovateli předloženo ve lhůtě do 15.10.2014, jinak nebude dotace vyplacena.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru