Přeskočit na obsah

Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje

Dotace na podporu zahraničních aktivit subjektů z Olomouckého kraje na projektech se zahraničními partnery především z partnerských regionů Olomouckého kraje, jejichž organizátorem není přímo Olomoucký kraj.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 17. 1. do 31. 1. 2023 , není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby, obec, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje je podpora: 
  • a) školských, vzdělávacích a vědeckých projektů (zejména spolupráce škol a mládežnických organizací),
  • b) projektů v oblasti sociální a zdravotní péče, spolupráce neziskových nevládních organizací,
  • c) kulturních projektů,
  • d) projektů v oblasti rozvoje hospodářské spolupráce (včetně cestovního ruchu a lázeňství),
  • e) sportovních projektů.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 30 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
 • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru