Přeskočit na obsah

Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů Olomouckého kraje

Dotace na podporu zahraničních aktivit subjektů z Olomouckého kraje na projektech se zahraničními partnery především z partnerských regionů Olomouckého kraje, jejichž organizátorem není přímo Olomoucký kraj.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 17. 1. 2024 do 31. 1. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby, obec, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje je podpora: 
  • akce nadregionálního nebo mezinárodního významu a mající významný vliv na návštěvnost v jednotlivých turistických lokalitách,
  • b) pravidelně se opakující akce,
  • c) potenciál pro zvyšování návštěvnosti akce a udržitelnost akce,
  • d) vícedenní či minimálně akce s celodenním programem,
  • e) součinnost s příslušným sdružením cestovního ruchu (např. vzájemná propagace),
  • f) přímé zapojení místní občanské společnosti a partnerů z místa konání akce,
  • g) širší cílová skupina — věkově, zájmově apod. (nutno specifikovat cílové skupiny a jejich zapojení, aby i úzkoprofilová akce zaměřená na specifické téma a přímo oslovující vybranou cílovou skupinu byla podporovatelná, cílové skupiny musí být otevřené – tj. nikoliv „klubové akce“),
  • h) podíl na obnově tradic regionu a historické návaznosti na předchozí akce.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 100 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 50 000 Kč.
 • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru