Přeskočit na obsah

Podpora rozvojových aktivit krajů, měst a obcí v Bosně a Hercegovině či Srbsku v oblasti povodňového nebezpečí a krizového řízení

Dotace na podporu projektů realizovaných územními samosprávnými celky v Bosně a Hercegovině či Srbské republice, které jsou zaměřeny na přenos zkušeností a podporu partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, a to především podporu subjektů aktivních při krizovém řízení, odstraňování následků povodní či subjektů, kteří se podílí na přípravě protipovodňových opatření.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat do 21. 11. 2014 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Územní samosprávné celky — kraje, města, obce.

Typy podporovaných projektů:

  • Přenos know-how, sdílení zkušeností a posilování kapacit v oblasti prevence, krizového řízení a odstraňování následků povodní.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace dotačního titulu činí 1 mil. Kč.
  • Na jednotlivé projekty je možno žádat o finanční prostředky maximálně do výše 0,5 mil. Kč.
  • Dotace je poskytována maximálně do výše 90 % nákladů projektu.
  • Spolufinancování ze strany příjemce dotace je stanoveno ve výši min. 10 % z celkové částky.

Specifika a omezení:

  • Dotace jsou poskytovány Českou rozvojovou agenturou na realizaci projektů v programu zahraniční rozvojové spolupráce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru