Přeskočit na obsah

Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III ROP Severozápad

Dotace na podporu vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst – rozvojových pólů regionu. Cílem je zvýšení kvality života obyvatel velkých měst a zvýšení atraktivity velkých měst pro návštěvníky a investory. Podpora bude realizována prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem — Mobilita.

Příjem žádostí:

 • Od 28. 1. 2015 do 8. 4. 2015 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce – města od 50 000 obyvatel (výhradně Ústí nad Labem). 
 • Kraje.
 • Organizace zřízené či založené městem od 50 000 obyvatel nebo krajem.
 • Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od 50 000 obyvatel.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku.

Typy podporovaných projektů:

 • Modernizace městské hromadné dopravy (nákup tramvají a trolejbusů včetně doprovodné infrastruktury typu měnírny pro trolejbusy apod., rozvoj tratí MHD, zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel – staré a handicapované občany, zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy – např. zastávky).

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace).
 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.
 • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů dílčích projektů zaměřených na řízení IPRM může být do 2 % objemu celkových způsobilých výdajů IPRM.

Specifika a omezení:

 • Příjemci jiní než město Ústí nad Labem musí doložit souhlas města Ústí nad Labem s realizací projektu v rámci IPRM Ústí nad Labem- Mobilita.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru