Přeskočit na obsah

Podpora sdružování vlastníků lesa malých výměr v Jihočeském kraji

Cílem opatření je zefektivnění hospodaření, zlepšení opatření na úseku ochrany lesa a uplatnění legislativních opatření u malých vlastníků lesa formou podpory činnosti sdružení vlastníků lesa. Program by měl přispět ke stabilizaci a postupnému rozvoji venkovských regionů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat nejpozději od 4. 1. do 15. 1. 2016 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být družstvo nebo sdružení vlastníků lesa s právní subjektivitou.

Typy podporovaných projektů:

 • Zefektivnění uplatňování legislativních opatření při péči o les.
 • Zvýšení účinnosti dohledu na úseku ochrany lesa.
 • Zvýšení pracovních příležitost.
 • Sociální stabilizace venkovských mikroregionů.

Forma a výše podpory:

 • Rozděleno bude celkově 300 000 Kč.
 • Minimální výše příspěvku je 10 000 Kč a maximální je 100 000 Kč pro žadatele.
 • Spoluúčast žadatele je stanovena minimálně 20%.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé musí splňovat následující podmínky:
  • žadatel má sídlo na území Jihočeského kraje,
  • převažující plocha sdružovaných lesních majetků se nachází na území Jihočeského kraje,
  • družstvo nebo sdružení vlastníků lesa má založen vlastní bankovní účet,
  • k datu podání žádosti sdružuje žadatel nejméně 10 členských subjektů (vlastníků lesa),
  • maximální vlastnická výměra lesního majetku jednoho člena sdružení nebo družstva nepřesáhne 150 ha, v případě obce vlastnická výměra nepřesáhne 300 ha,
  • ve sdružení nebo družstvu převažují počtem členové s výměrou lesního majetku do 50 ha,
  • minimální výměra sdruženého lesního majetku je 150 ha,
  • sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru