Přeskočit na obsah

Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování ve Zlínském kraji

Cílem Programu je podporovat všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, která musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti dítěte, žáka nebo pedagoga přes zvyšování klíčových kompetencí a rozvoje osobnosti a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině dětí nebo kolektivu pracovníků škol a školských zařízení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat  od 22. 1. 2024 do 14. 2. 2024 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Program bude realizován ve dvou Dotačních titulech.
 • Dotační titul 1: Podpora škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování
  Podporované aktivity Dotačního titulu 1:
  • Podpora tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit a programů škol a školských zařízení, kterými mohou být:
  • Programy specifické primární prevence zaměřené na všechny typy rizikového chování;
  • Programy podporující nebo rozšiřující preventivní programy škol a školských zařízení;
  • Projekty zaměřené na poskytování odborných informací a vzdělávání odborné i laické veřejnosti;
  • Projekty všeobecné primární prevence zaměřené na zkvalitnění práce s třídními kolektivy a zlepšení sociálního klimatu škol.
 • Dotační titul 2: Podpora sebeobrany žáků na základních školách. 
  • Podporovaná aktivita Dotačního titulu 2:
  • Vzdělávací kurzy sebeobrany a reálné sebeobrany pro žáky 6. – 9. tříd základních škol na území Zlínského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1 a Dotační titul 2: 
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 20 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru