Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování ve Zlínském kraji

shutterstock_153270923.jpg
Share Button

Cílem programu směrem ke školám a školským zařízením je podporovat všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, která musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti dítěte, žáka nebo pedagoga přes zvyšování klíčových kompetencí a rozvoje osobnosti a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině dětí nebo kolektivu pracovníků škol a školských zařízení.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat  od 21. 1. 2020 do 6. 2. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Školy a školská zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.

Typy podporovaných projektů:

  • Programy specifické primární prevence zaměřené na všechny typy rizikového chování.
  • Programy podporující nebo rozšiřující preventivní programy škol a školských zařízení.
  • Projekty zaměřené na poskytování odborných informací a vzdělávání odborné i laické veřejnosti.
  • Projekty všeobecné primární prevence zaměřené na zkvalitnění práce s třídními kolektivy a zlepšení sociálního klimatu škol.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory činí na 1 projekt: 20 000 Kč.
  • Maximální výše podpory činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální míra podpory činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>