Přeskočit na obsah

Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování ve Zlínském kraji

Cílem Programu je podporovat všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, která musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti dítěte, žáka nebo pedagoga přes zvyšování klíčových kompetencí a rozvoje osobnosti a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině dětí nebo kolektivu pracovníků škol a školských zařízení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat  od 24. 1. 2022 do 11. 2. 2022 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit a programů škol a školských zařízení, kterými mohou být: 
  • Programy specifické primární prevence zaměřené na všechny typy rizikového chování.
  • Programy podporující nebo rozšiřující preventivní programy škol a školských zařízení.
  • Projekty zaměřené na poskytování odborných informací a vzdělávání odborné i laické veřejnosti.
  • Projekty všeobecné primární prevence zaměřené na zkvalitnění práce s třídními kolektivy a zlepšení sociálního klimatu škol.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory činí na 1 projekt: 20 000 Kč.
 • Maximální výše podpory činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
 • Maximální míra podpory činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru