Přeskočit na obsah

Podpora školního stravování v Libereckém kraji

Účelem dotace je zajištění bezplatného školního stravování dětem ve věku 2–19 let z rodin ohrožených chudobou, materiální nebo potravinovou deprivací ve školním roce 2024/2025.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právní subjekty zapsané v rejstříku škol a školských zařízení ve smyslu § 141 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), které poskytují školní stravování na území Libereckého kraje:
  • a) dětem v mateřských školách,
  • b) žákům základních škol,
  • c) žákům středních škol.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zlepšení sociální integrace dětí z rodin ohrožených chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací do skupiny vrstevníků.
 • Účelem dotace je zajištění bezplatného školního stravování dětem ve věku 2–19 let z rodin ohrožených chudobou, materiální nebo potravinovou deprivací ve školním roce 2024/2025.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem určený: 6 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 650 000 Kč.
 • Dotace bude vypočtena podle vzorce: počet podpořených dětí X daný počet školních dní X jednotková cena v součtu za každou vykázanou jednotku.
 • Maximální výše podpory kraje ze způsobilých výdajů: 100 %.

Specifika a omezení:

 • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v tomto programu: 1.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru