Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora školství v Jihočeském kraji

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Cílem tohoto opatření je vybavení mateřských škol a základních škol zřizovaných obcemi Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od  9. 3. 2020 do 20. 3. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Opatření č. 1:
  • Obce do 3 tisíc obyvatel se sídlem v Jihočeském kraji, které zřizují právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy a základní školy zařazené do rejstříku škol a školských zařízení.

  • Obce do 3 tisíc obyvatel, v jejichž majetku je budova, v níž právnická osoba zřizovaná jinou obcí vykonává činnost mateřské školy a základní školy (dříve tzv. elokovaná pracoviště).
 • Opatření č. 2:
  • Obce do 3 tisíc obyvatel se sídlem v Jihočeském kraji, které zřizují právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, základní školy a školského zařízení zařazené do rejstříku škol a školských zařízení.
  • Obce do 3 tisíc obyvatel, v jejichž majetku je budova, v níž právnická osoba zřizovaná jinou obcí vykonává činnost mateřské školy, základní školy a školského zařízení (dříve tzv. elokovaná pracoviště).

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1:
  • Cílem tohoto opatření je vybavení mateřských škol a základních škol zřizovaných obcemi Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel učebními pomůckami investičního i neinvestičního charakteru zaměřenými na podporu technického vzdělávání dětí a žáků, zejména s důrazem na rozvoj jejich pracovních schopností, dovedností, technické tvořivosti a konstrukčního a experimentálního myšlení. Dále pak vybavení a úpravy školních zahrad mateřských a základních škol s cílem rozvoje pohybových schopností a dovedností dětí a žáků a rozvoje jejich environmentálního myšlení.
 • Opatření č. 2:
  • Cílem tohoto opatření je podpora rekonstrukce budov mateřských škol, základních škol a školských zařízení zřizovaných obcemi Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel. Budou podporovány dílčí aktivity a energeticky úsporná opatření, která povedou k celkovému snížení energetické náročnosti budov a objektů mateřských škol, základních škol a školských zařízení těchto zřizovatelů.

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1: Celková alokace: 2 mil. Kč. Min. 20 tisíc – max. 100 tisíc Kč (neinvestiční charakter). Min. 40 tisíc – max. 300 tisíc Kč. Spoluúčast žadatele 40 %.
 • Opatření č. 2: Celková alokace: 2,5 mil. Kč. Min. 20 tisíc – max. 300 tisíc Kč (neinvestiční charakter). Min. 40 tisíc – max. 500 tisíc Kč. Spoluúčast žadatele 40 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost do každého opatření.
 • Mezi neuznatelné náklady patří zejména:
  • Nákupy pozemků nebo budov.
  • Úhrada nájmů a leasing.
  • Provozní výdaje (energie apod.).
  • Příspěvky v naturáliích.
  • Dary.
  • Pokuty, penále, výdaje na správní poplatky.
  • Mzdové náklady a cestovné.
  • Odpisy.
  • Služby.
  • Pojištění.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>