Přeskočit na obsah

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Ústeckém kraji

Dotační program je určen na podporu aktivit a programů, které nejsou definovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako druhy sociálních služeb, ale které sociální služby poskytované podle tohoto zákona na území Ústeckého kraje doplňují, rozšiřují a navazují na ně. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat od 02. 04. 2024 do 10. 04. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, působící na území kraje, tzn., že nemusí mít sídlo na území kraje, ale akce či projekt v kraji realizuje, s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.

Typy podporovaných projektů:

  • Program podpory E – Podpora sociálního podnikání Podpora sociální ekonomiky na území Ústeckého kraje.
  • Program má za cíl podporovat stávající sociální podniky v růstu jejich celospolečenského dopadu a dále subjekty směřující k oboru sociálního podnikání a budování plnohodnotných sociálních podniků.
  • Účel podpory programu podpory E je blíže specifikován v Metodice dotačního programu „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu Ústeckého kraje prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje v rámci dotačního programu na Program podpory E činí 1 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace programu podpory E činí: 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • O přidělení dotací rozhodnou v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů orgány Ústeckého kraje v předpokládaném termínu do 22. 04. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru