Přeskočit na obsah

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Jihočeském kraji

Všeobecným cílem je podpora aktivit, které na sociální služby navazují, doplňují je či rozšiřují a při poskytování širokého spektra těchto služeb mají svou nezastupitelnou roli. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na naplňování individuálních potřeb osob, podporují zapojení těchto osob do místní komunity, vč. podpory procesu jejich sociálního začleňování. Cílem je prostřednictvím těchto aktivit umožnit osobám zapojit se do běžného života a zmírnit dopady sociálního vyloučení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 2. 1. 2024 od 00 hodin do 19. 1. 2024 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce a svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi či Jihočeským krajem.
 • Nestátní neziskové organizace působící na území Jihočeského kraje.
 • Obecně prospěšné společnosti působící na území Jihočeského kraje.
 • Církevní právnické osoby.
 • Veřejné vysoké školy.
 • Fyzické a právnické osoby působící na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Podpora aktivit pro rodiny, osoby se zdravotním postižením a seniory.
 • Opatření č. 2: Podpora dobrovolnictví.
 • Opatření č. 3: Podpora potravinových a materiálních bank působících na území Jihočeského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1 — min. výška dotace 10 000 Kč — max. výška dotace 250 000 Kč.
 • Opatření č. 2 — min. výška dotace 20 000 Kč — max. výška dotace 250 000 Kč.
 • Opatření č. 3 — min. výška dotace 10 000 Kč — max. výška dotace 300 000 Kč.
 • Spoluúčast žadatele je požadována alespoň ve výši 5 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být na území Jihočeského kraje.
 • Žadatel může podat maximálně 3 žádosti v rámci celého dotačního programu, z toho v rámci jednoho opatření může žadatel podat max. 2 žádosti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru