Přeskočit na obsah

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Jihočeském kraji

Dotace na projekty, které se zaměřují na naplňování individuálních potřeb postižených a seniorů, podporují zapojení těchto osob do místní komunity, vč. podpory procesu jejich sociálního začleňování, který zajišťuje, že osoby dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají v zapojení do běžného způsobu života a eliminují sociální vyloučení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 18. 10. 2021 od 00 hodin do 29. 10. 2021 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce a svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi či Jihočeským krajem.
 • Nestátní neziskové organizace působící na území Jihočeského kraje.
 • Obecně prospěšné společnosti působící na území Jihočeského kraje.
 • Církevní právnické osoby.
 • Veřejné vysoké školy.
 • Fyzické a právnické osoby působící na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Podpora jednorázových sociálně zdravotních aktivit, pro osoby se zdravotním postižením a seniory.
 • Opatření č. 2: Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje.
 • Opatření č. 3: Podpora poradenských center pro seniory v Jihočeském kraji.
 • Opatření č. 4: Podpora dobrovolnictví v pobytových zařízeních sociálních služeb a nemocnicích.
 • Opatření č. 5: Podpora celoroční činnosti organizací pro zdravotně postižené a seniory.
 • Opatření č. 6: Podpora potravinových a materiálních bank působících na území Jihočeského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1 — min. výška dotace 10 000 Kč — max. výška dotace 100 000 Kč.
 • Opatření č. 2 — min. výška dotace 10 000 Kč — max. výška dotace 400 000 Kč.
 • Opatření č. 3 — min. výška dotace 50 000 Kč — max. výška dotace 130 000 Kč.
 • Opatření č. 4 — min. výška dotace 20 000 Kč — max. výška dotace 300 000 Kč.
 • Opatření č. 5 — min. výška dotace 10 000 Kč — max. výška dotace 300 000 Kč.
 • Opatření č. 6 — Podpora potravinových a materiálních bank působících na území Jihočeského kraje 10 000 Kč — 300 000 Kč.
 • Spoluúčast žadatele je požadována alespoň ve výši 5 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být na území Jihočeského kraje.
 • Žadatel může podat maximálně 3 žádosti v rámci celého dotačního programu, z toho v rámci jednoho opatření může žadatel podat max. 2 žádosti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru