Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně o sociálních službách v Jihočeském kraji

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Dotace na projekty, které se zaměřují na naplňování individuálních potřeb postižených a seniorů, podporují zapojení těchto osob do místní komunity, vč. podpory procesu jejich sociálního začleňování, který zajišťuje, že osoby dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají v zapojení do běžného způsobu života a eliminují sociální vyloučení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 11. 1. 2021 od 00:00 hodin do 22. 1.2021 do 12:00 hodin

Příjemci podpory:

 • Obce a svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi či Jihočeským krajem.
 • Nestátní neziskové organizace působící na území Jihočeského kraje.
 • Obecně prospěšné společnosti působící na území Jihočeského kraje.
 • Církevní právnické osoby.
 • Veřejné vysoké školy.
 • Fyzické a právnické osoby působící na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Podpora jednorázových sociálně zdravotních aktivit, pro osoby se zdravotním postižením a seniory.
 • Opatření č. 2: Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje.
 • Opatření č. 3: Podpora poradenských center pro seniory v Jihočeském kraji.
 • Opatření č. 4: Podpora dobrovolnictví v pobytových zařízeních sociálních služeb a nemocnicích.
 • Opatření č. 5: Podpora svépomocných aktivit/podpůrných programů zdravotně postižených, seniorů, a sdružení pacientů.

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1 – min. výška dotace 10 000 Kč – max. výška dotace 100 000 Kč.
 • Opatření č. 2 – min. výška dotace 10 000 Kč – max. výška dotace 400 000 Kč.
 • Opatření č. 3 – min. výška dotace 50 000 Kč – max. výška dotace 130 000 Kč.
 • Opatření č. 4 – min. výška dotace 20 000 Kč – max. výška dotace 300 000 Kč.
 • Opatření č. 5 – min. výška dotace 20 000 Kč – max. výška dotace 400 000 Kč.
 • Spoluúčast žadatele je požadována alespoň ve výši 5 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být na území Jihočeského kraje.
 • Žadatel může podat maximálně 3 žádosti do celého programu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>