Přeskočit na obsah

Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze

Podpora je zaměřena na zajištění péče o skupinu dětí v době mimo školní vyučování v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Podmínkou je, aby děti, které dochází do zařízení, či využívají jiných jeho služeb, byly žáky 1. stupně základní školy (popř. přípravné třídy ZŠ).

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 21. 8. 2015 do 16. 10. 2015.

Příjemce podpory:

 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Státní podnik.
 • Profesní a podnikatelská sdružení.
 • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
 • NNO.
 • Kraje.
 • Organizace zřizované kraji.
 • Obce.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Sociální partneři.
 • Školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností).
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Vysoké školy.

Typy podporovaných projektů:

 • Zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).
 • Skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy), zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity.
 • Příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.
 • Celková alokace programu je 24 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být realizován na celém území ČR a EU.
 • Žádost se podává pouze elektronicky a pouze prostřednictvím IS KP14+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, můžete nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru