Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO v Jihomoravském kraji

shutterstock_155170766.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací za účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability a autonomie rodiny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 2. 2020 do 28. 2. 2020 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky, které poskytují služby pro rodiny s dětmi a působí na území Jihomoravského kraje (centra pro rodinu, mateřské centra, kluby maminek aj.).
 • Obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Osvětově – vzdělávací programy pro rodiny, rodiče či partnerské páry (rozvoj rodičovských či partnerských kompetencí, manželské a partnerské poradenství manželské přípravy aj.).
 • Celoroční volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem prevence sociálního vyloučení z důvodu dlouhodobé péče o ně.
 • Celoroční aktivity na podporu mezigeneračního soužití.
 • Zřízení nebo provoz Family Pointu.
 • Projekty na osvětu a podporu vytváření flexibilních pracovních úvazků.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 3,5 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 50 000 Kč.
 • Finanční spoluúčast ze strany žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Dotační program je realizován na území Jihomoravského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>