Přeskočit na obsah

Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO v Jihomoravském kraji

Dotace na  podporu neinvestičních pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací za účelem rozvoje stability rodiny, mezigeneračních vztahů, partnerských a rodičovských kompetencí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 02. 2024 od 8:00 do 01. 03. 2024 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky, které poskytují služby pro rodiny s dětmi a působí na území Jihomoravského kraje (centra pro rodinu, mateřské centra, kluby maminek aj.).
 • Obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Osvětově – vzdělávací programy pro rodiny včetně on-line formy za účelem podpory její stability (např. kurzy partnerství, rodičovství, efektivní komunikace, výchovy dětí apod.),

 • b)  celoroční volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče včetně on-line formy za účelem prevence sociálního vyloučení z důvodu čerpání mateřské či rodičovské dovolené (zejména aktivity mateřských, rodinných a komunitních center),
 • c) aktivity na podporu mezigeneračních vztahů včetně on-line formy mezi dětmi/mládeží a seniory, při nichž dochází ke vzájemnému obohacování (např. společné kreativní aktivity, vzájemné učení atd.), za mezigenerační aktivity nejsou považovány akce typu návštěva divadla, vystupování dětí před seniory, vodění dětí do kroužků atd.,
 • d) zřízení nebo provoz Family Pointu,
 • e) projekty na osvětu a vzdělávání včetně on-line formy k vytváření flexibilních pracovních úvazků (nevztahuje se na náhradu mzdy takového úvazku),
 • f) osvětové aktivity a vzdělávání zaměstnavatelů (včetně on-line formy) za účelem vytváření flexibilních pracovních úvazků.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 5 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 50 000 Kč.
 • Finanční spoluúčast ze strany žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Dotační program je realizován na území Jihomoravského kraje.
 • Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů, které vzniknou v době od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru